- Potvrdenie zamestnávateľa o príjme

  slovenčina, maďarčinaangličtinanemčina

- Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

  slovenčina, angličtina, nemčina

Súhlasy a vybrané informácie so spracovaním osobných údajov KYC Dotazník

- Žiadosť o zmenu kontaktných údajov

- Žiadosť o vyčíslenie dlžného zostatku

Kontaktujte nás