BIZNIS ÚVER

bezúčelový podnikateľský úver FPP od 1.000 € do 10.000 €

(s možnosťou opakovaného čerpania až do 40.000 € )

 

Peniaze na Vašom účte už do 24 hodín.

 

- bezúčelový úver s úrokom 23,20% p.a.

- s lehotou splatnosti do od 2 do 5 rokov

  pri navýšení s možnosťou splácať až 8 rokov

- bez zabezpečenia, bez ručiteľa

 

Komu je pôžička určená:

- žiadateľom vo veku od 18 do 73 rokov

  (kluboví zákazníci až do 78 rokov)

  Maximálny možný vek žiadateľa/-ky pri dosplácaní je 80 rokov.

 

- fyzická osoba - podnikateľ (živnostník), konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným,

  oprávnený zástupca akciovej spoločnosti alebo inej podnikateľskej formy

  (napríklad družstva) s minimálnou dobou podnikania 6 mesiacov

  s registráciou na území SR

 

- občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území SR

  (na konkrétnej adrese, iba názov obce v OP nestačí)

  ALEBO

  cudzinec, ktorý je držiteľom Povolenia na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ,

  typ pobytu - TRVALÝ (bez obmedzenia) s miestom podnikania v SR

 

- príjem, ktorý po odčítaní všetkých zrážok a mesačnej splátky nesmie klesnúť

  pod zákonom stanovené životné minimum
 

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti na stiahnutie TU .

Napríklad:

 

Čerpaný úver vo výške 2.000 €* na 3 roky

so splátkou len 78,69 € mesačne (RPMN 23,19%)

 
Čerpaný úver vo výške 5.000 €* na 5 rokov
so splátkou len 141,32 € mesačne  (RPMN 23,20%)
 
*Súčasťou prvého BIZNIS úveru je poplatok za jeho poskytnutie
vo výške 5% z čerpanej výšky úveru,
ktorý sa k čerpanej výške úveru pripočíta a je súčasťou celkovej výšky úveru.
 
Pri následnom navýšení úveru už bez poplatku za poskytnutie BIZNIS úveru.
 

Produkt zatiaľ neumožňuje poistenie širokej škály rizík pre žiadateľa (dlžníka).

Hlavné benefity:

 

- s možnosťou vybavenia aj na diaľku

- rýchlo

- možnosť uplatniť si výdavky na úver v daňovom priznaní

- na čokoľvek

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás!

Hovor na infolinku je účtovaný štandardne ako bežný hovor v SR

podľa platného cenníka telekomunikačného operátora volajúceho.

 

Návrat na hlavnú stránku

Kontaktujte nás

Požadované doklady:

občan SR/ČR, ktorý má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR

  predkladá občiansky preukaz,

  cudzí štátny príslušník pochádzajúci z krajín EÚ predkladá Pobytový preukaz občana EÚ;

  občania z tretích krajín preukazujú svoju totožnosť platnými dokladmi

  Pas Povolenie na pobyt.

  Všeobecne pre cudzincov platí, že musia mať v dokladoch

  v časti Druh pobytu uvedený TRVALÝ alebo DLHODOBÝ pobyt.

  Títo klienti môžu byť schválení na základe individuálneho posúdenia.


doklad potvrdzujúci vlastníctvo účtu podnikateľa (firmy) na prevod pôžičky v tvare IBAN SK

 

  Akceptované doklady preukazujúce číslo účtu na prevod pôžičky sú:

 

  - aktuálny výpis z BIZNIS účtu (môže byť aj z internet/mobil bankingu),

    na ktorom je uvedený názov firmy alebo živnostníka a jeho adresa

    

    V individuálnych prípadoch aj zmluvu o vedení účtu v banke na prevod pôžičky.

 

  - ak už firma, resp. podnikateľ podával daňové priznanie, tak buď

    potvrdenie o výške daňovej povinnosti

    ALEBO

    daňové priznanie + potvrdenie o podaní kladného daňového priznania

    za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

    (detail potvrdenia z portálu finančnej správy ALEBO s pečiatkou daňového úradu)

 

   - výpisy z účtu preukazujúce príjem / obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     za posledné 3 ukončené kalendárne mesiace

     ALEBO

     priebežná účtovná závierka (príjem/ obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     za posledné 3 ukončené kalendárne mesiace

 

     V prípade podnikateľa (SZČO), kde predmet podnikania sú služby

     (kaderníctvo, kozmetika, maloobchod a iné) a príjem z podnikania je v hotovosti

     aj účtovnú zavierku z registračnej pokladnice za posledné 3 mesiace.

 

   - podnikateľ bez IČO aj listinu oprávňujúcu vykonávať podnikateľskú činnosť

     alebo slobodné povolanie