Len tá Najľahšia pôžička vám vráti 5% do domácnosti

Pravidlá akcie

Najľahšia pôžička od 400 € do 10.000 €

Peniaze na Vašom účte už do 24 hodín.

- bezúčelová pôžička s úrokom už od 8,90% p.a.

- s lehotou splatnosti do 8 rokov

- bez zabezpečenia, bez ručiteľa,

  s možnosťou požiadať aj s manželom/-kou

  ALEBO s partnerom/-kou žijúcim vo vzťahu druh a družka

- s možnosťou poistiť si splátky

Komu je pôžička určená:

- klientom vo veku od 21 do 73 rokov

- zamestnanec, podnikateľ, dôchodca

- občan SR alebo zahraničný občan s trvalým pobytom na území SR

- príjem, ktorý po odčítaní všetkých zrážok a mesačnej splátky nesmie klesnúť
  pod zákonom stanovené životné minimum
 

Potvrdenie o výške príjmu a potvrdenie o výške daňovej povinnosti na stiahnutie TU .

 

Tabuľku s výškou splátok pre produkt Najľahšia pôžička

nájdete TU a RPMN TU.

 

Napríklad:

 

Pôžička vo výške 700 € na 3 roky so splátkou len 25,27 € mesačne (RPMN 19,88%)

Pôžička vo výške 2.000 € na 5 rokov so splátkou len 50,83 € mes.  (RPMN 19,89%)
 

Produkt umožňuje poistenie širokej škály rizík pre žiadateľa (dlžníka).

Požadované doklady:

- občiansky preukaz

- druhý doklad totožnosti (preukaz poistenca, vodičský preukaz, cestovný PAS..)

- číslo osobného účtu vo VÚB banke vedené na meno žiadateľa na prevod pôžičky

  (nie disponent)

  ALEBO

  ak má žiadateľ účet v inej banke ako VÚB,

  potom aj výpis z účtu ALEBO zmluvu o zriadení účtu ALEBO potvrdenie z banky o vedení účtu

  na meno žiadateľa na prevod pôžičky (nie disponent)

 

- zamestnanec v SR

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme

     ALEBO

    výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

 

- podnikateľ

  - potvrdenie o výške daňovej povinnosti

    ALEBO

    daňové priznanie + potvrdenie o podaní kladného daňového priznania

    za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

    (detail potvrdenia z portálu finančnej správy ALEBO s pečiatkou daňového úradu)

    + doklad o zaplatení dane z účtu ALEBO v hotovosti

    + predbežná účtovná závierka (príjem/ obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

       do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu,

       v ktorom žiadateľ žiada o pôžičku)

       ALEBO

       výpisy z účtu preukazujúce príjem / obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

       do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu,

       v ktorom žiadateľ žiada o pôžičku

  - podnikateľ bez IČO aj listinu oprávňujúcu vykonávať podnikateľskú činnosť

    alebo slobodné povolanie

  - ako podnikateľ môže o pôžičku požiadať aj majiteľ (konateľ) jednoosobovej s.r.o.

 

- starobný dôchodca

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku

  zo Socialnej poisťovne

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- výsluhový dôchodca

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) dôchodku z Ministerstva obrany SR

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- opatrovateľka v SR

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení

  príspevku za opatrovanie z UPSVaR

  +

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata príspevku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- zamestnanec v zahraničí

   

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

    (u súčasného zamestnávateľa zamestnaný aspoň 6 mesiacov)

  - výplatné pásky za posledné 3 mesiace

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

 
opatrovateľ/ka-živnostník – Rakúsko (bezhotovostný príjem)

  - GEWERBEREGISTERAUSZUG - kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

Hlavné benefity:

- bez poplatkov

- možné vybaviť z pohodlia domova

- rýchlo

- najdostupnejšia pôžička

- výhodná

- na čokoľvek

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás!

  

Hovor na infolinku je účtovaný štandardne ako bežný hovor v SR

podľa platného cenníka telekomunikačného operátora volajúceho.

 

Návrat na hlavnú stránku