ahoj pôžička od 400 € do 10.000 €

 

Peniaze na Vašom účte už do 24 hodín.

 

S pôžičkou Ahoj môžeš kedykoľvek zaplatiť viac ako

len minimálnu splátku a skrátiť si dobu splácania

 

- bezúčelová pôžička s úrokom už od 16,80% p.a.

- s lehotou splatnosti do 8 rokov

- bez zabezpečenia, bez ručiteľa

 

Komu je pôžička určená:

- klientom vo veku od 18 do 74 rokov

- zamestnanec, podnikateľ, dôchodca, opatrovateľ, zamestnanec v zahraničí

- občan SR alebo zahraničný občan s trvalým pobytom na území SR

- príjem, ktorý po odčítaní všetkých zrážok a mesačnej splátky nesmie klesnúť
  pod zákonom stanovené životné minimum
 

Potvrdenie o výške príjmu a potvrdenie o výške daňovej povinnosti na stiahnutie TU .

 

Tabuľku s výškou splátok pre produkt Najľahšia pôžička

nájdete TU a RPMN TU.

 

Napríklad:

 

Pôžička vo výške 700 € na 3 roky so splátkou len 25,27 € mesačne (RPMN 19,88%)

Pôžička vo výške 2.000 € na 5 rokov so splátkou len 50,83 € mes.  (RPMN 19,89%)
 

Produkt zatiaľ neumožňuje poistenie širokej škály rizík pre žiadateľa (dlžníka).

Požadované doklady:

- občiansky preukaz

doklad potvrdzujúci vlastníctvo účtu žiadateľa o pôžičku na prevod pôžičky v tvare IBAN SK

 

  Akceptované doklady preukazujúce číslo účtu na prevod pôžičky sú:

 

  - aktuálny výpis z účtu (môže byť aj z internet/mobil bankingu),

    na ktorom je uvedené meno žiadateľa o pôžičku a jeho adresa

    ALEBO

  - dispozičná karta k účtu s menom žiadateľa

    ALEBO

  - potvrdenie o vedení účtu z banky
    ALEBO
  - zmluva o účte na meno žiadateľa o pôžičku

- zamestnanec v SR

  - výplatné pásky za posledné 3 mesiace

    ALEBO

    výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

    ALEBO

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme

 

- podnikateľ

  - potvrdenie o výške daňovej povinnosti

    ALEBO

    daňové priznanie + potvrdenie o podaní kladného daňového priznania

    za predchádzajúce zdaňovacie obdobie

    (detail potvrdenia z portálu finančnej správy ALEBO s pečiatkou daňového úradu)

   - výpisy z účtu preukazujúce príjem / obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu,

     v ktorom žiadateľ žiada o pôžičku 

     ALEBO

     priebežná účtovná závierka (príjem/ obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

     do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu,

     v ktorom žiadateľ žiada o pôžičku)  

   - podnikateľ bez IČO aj listinu oprávňujúcu vykonávať podnikateľskú činnosť

     alebo slobodné povolanie

   - ako podnikateľ môže o pôžičku požiadať aj majiteľ (konateľ) jednoosobovej s.r.o.

 

- starobný dôchodca a invalidný dôchodca (vo veku nad 35 rokov)

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku

  zo Socialnej poisťovne

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- výsluhový dôchodca

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) dôchodku z Ministerstva obrany SR

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata dôchodku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- opatrovateľka v SR

  aktuálne platné rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení

  príspevku za opatrovanie z UPSVaR

  +

  potvrdenie z UPSVaR o vyplatených príspevkoch za opatrovanie

  aspoň za posledné 3 mesiace

  ALEBO

  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

  ktorými sa dokladuje výplata príspevku na účte s identifikáciou odosielateľa

 

- zamestnanec v zahraničí

   

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

    (u súčasného zamestnávateľa zamestnaný aspoň 6 mesiacov)

  - výplatné pásky za posledné 3 mesiace

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

 
opatrovateľ/ka-živnostník – Rakúsko (bezhotovostný príjem)

  - GEWERBEREGISTERAUSZUG - kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku

  - potvrdenie zamestnávateľa o príjme v angličtine alebo v nemčine

    ALEBO

    aktuálne platnú pracovnú zmluvu s prekladom do slovenského jazyka

  - výpisy z účtu za posledné 3 mesiace s príjmami a výdavkami žiadateľa,

    ktorými sa dokladuje výplata na účte s údajom odosielateľa - názov zamestnávateľa

Hlavné benefity:

- bez poplatkov

- možné vybaviť z pohodlia domova

- rýchlo

- najdostupnejšia pôžička

- výhodná

- na čokoľvek

Zaujala Vás naša ponuka? Kontaktujte nás!

  

Hovor na infolinku je účtovaný štandardne ako bežný hovor v SR

podľa platného cenníka telekomunikačného operátora volajúceho.

 

Návrat na hlavnú stránku